newest
festivals
web design
logotypes
posters
calendars
cd design
books
issues
corporate id
packages
labels
ads
others
creative
client No1
pro bono

homе
clients
team
production
contact
zaftra
Bulgaria
9001 Varna
5 Mihail Koloni Str.
phone + 359 52 600 637
phone + 359 52 620 455
fax + 359 52 620 510
E-mail:office@stalker.bg
Това е най-специфичния дял от нашата работа. Дългите позиции, както ги наричаме вече 15 години, са любимото ни поле за визуални и технологични експерименти. Всичко започва от някакъв конкурс с мъгляв статут и без задание. Участвали сме във всякакви - закрити, открити, с покани и без.
Варна, като фестивален град, предлага уникална възможност за изява в тази област.