newest
festivals
web design
logotypes
posters
calendars
cd design
books
issues
corporate id
packages
labels
ads
others
creative
client No1
pro bono

homе
clients
team
production
contact
zaftra
Bulgaria
9001 Varna
5 Mihail Koloni Str.
phone + 359 52 600 637
phone + 359 52 620 455
fax + 359 52 620 510
E-mail:office@stalker.bg
Голямо удоволствие, но и убийствено времеядна дейност.

Нужни са много познания, такт и търпение за да се връщаш десетки пъти към началото и да се самоопровергаваш.