newest
festivals
web design
logotypes
posters
calendars
cd design
books
issues
corporate id
packages
labels
ads
others
creative
client No1
pro bono

homе
clients
team
production
contact
zaftra
Bulgaria
9001 Varna
5 Mihail Koloni Str.
phone + 359 52 600 637
phone + 359 52 620 455
fax + 359 52 620 510
E-mail:office@stalker.bg
В началото на прехода всички се юрнаха да променят опаковките. Съдържанието нямаше никакво значение. И в този революционен процес участвахме активно. Новият дизайн рязко повиши изискванията към качеството на полиграфическите услуги в региона. През втората половина на 90-те във Варна вече можеше да се прегова, щанцова и лепи без това да се смята за подвиг.