България
9000 Варна
Мусала 10, САБ
052 641 257
E-mail: office@stalker.bg 

Управител
Художествен директор Димитър Трайчев
traychev@stalker.bg

Художник 
Мария Зафиркова
zafirkova@stalker.bg 

График дизайнер 
Миляна Стоилова
milyana@stalker.bg

име
адрес
телефон
е-майл
 
въпроси към нас