Белязани със знака за 2014
ОТЛИЧИТЕЛНИ ЗНАЦИ СТАЛКЕР 2012
ОТЛИЧИТЕЛНИ ЗНАЦИ СТАЛКЕР 2011
НЕОХРАНЯЕМА ЗОНА 2012
Титаник Бенд 100
Белязани със знака за 2010
Helvetika again
Отново в NЕOхраняeмата зона
NEOхраняема зона 2011
TOP 12 FINAL
ОТЛИЧИТЕЛНИ ЗНАЦИ СТАЛКЕР 2011

28.02.2012 - 12:47
МИЛАН АСАДУРОВ
За фундаменталния му труд 61 –
хроника на домашните и световните събитията
през погледа на един варненец

ВЛАДИМИР ГАДЖЕВ
За неуморна издирваческа дейност
и реализацията на Джазът в България
и българите в джаза

ПЕТЪР СТЕФАНОВ
За литературен дебют
с повестта Грета Х - публикувана
в www.a3.stalker.bg

МИЛКО БОЖКОВ
За пространствен дизайн
на проекта Приказки
в галерия Райко Алексиев - София

ГАЛЕРИЯ ГРАФИТ
За управленската воля,
да експонира съвременното изкуство
в съвременно пространство

ZOOM DESIGN
За любовта към интерактивните технологии
и тяхното приложение
във възпитателния процес

МИЛКО КОЛАРОВ
За създаването на Първа симфония
и многогодишния му творчески труд,
посветен на музиката

FUNKY CLOUDS
За ясен почерк в създаването на авторска
музика и достойното представянето
на националната фестивална сцена

BRAZZ VILIDJ
За възрожденския ентусиазъм
и разпространение на класически знания
сред новата музикална генерация

КАПАН – клиент за 2011
За системния подход
в издателския процес при създаването
на книгата ATTAQUE