Екипът е сформиран през 1991 от художници, дизайнери и издателски работници, всеки от които има повече от 25 години професионален опит и е специализиран в създаването на визуални концепции и контрол върху реализацията им. Графичен, пространствен, TV и web дизайн, издателска, галерийна дейност, консултантски услуги в рекламата това са нещата, които обичаме и можем да правим.
През лятото на 2007,
заедно с екипите на Регионалния телевизионен център - Варна,
ние работихме по създаването
на цялостната графична концепция
за програмаа МОРЕ.
Музиката на Нелко Коларов, доверието
и добрите комуникации дадоха своя резултат.
.