България
9001 Варна
ул. Михаил Колони 5
тел. 052 600 637
тел. 052 620 455
факс 052 620 510
office@stalker.bg
Показваме нищожна част от ежедневната работа. Ако това е част от утвърдената корпоративна идентичност, реализацията на конкретния продукт е бърза и безболезнена. Но при липса яснота, работата се спича. От нас се очаква да изскочим с някой стар цирков номер