България
9001 Варна
ул. Михаил Колони 5
тел. 052 600 637
тел. 052 620 455
факс 052 620 510
office@stalker.bg
Създадените и непроменяни през годините стотици логотипи ни дават знак за добре свършена работа. Но без графичен стандарт, който включва логиката на изграждане, коректна цветова трансформация, позициониране в различни среди и върху различни носители, логотипът е абсолютно беззащитен и страшното се случва, когато трудът ни пропадне в ръцете на безчинстващи хуни.