България
9001 Варна
ул. Михаил Колони 5
тел. 052 600 637
тел. 052 620 455
факс 052 620 510
office@stalker.bg
Някои клиенти смятат, че с един календар могат да компенсират всички пропуснати ползи от предходната финансова година и натоварват изделието с очаквания, които многократно надвишават функциите му. Изключително приятна задача, ако се структурира навреме. На тази тема могат да се разказват много поучителни истории.